LED profily

s drážkou pre skrutkové spoje

The Aluminum Frame LED System

(Hliníkové rámové LED systémy)Je to svetelný systém kompatibilný s MB Building Kit Systems so širokou škálou možností od bežného osvetlenia pracovísk, pracovných stolov až po aplikácie strojového videnia.
Osvetľovacie riešenia ktoré prinášame pomocou hliníkových profilov s T drážkou sú vhodné pre rôzne náročné podmienky, od laboratórneho až po priemyselné osvetlenie.