LED Profile 5th and 8th series

Použitím hliníkových LED profilov je možné ľahko a rýchlo zostaviť svietidlo pre akýkoľvek typ konštrukcie bez ďalšieho povrchového spracovania. 

Všetky profily sú eloxované a vyrábané s modulárnymi rozmermi, aby boli kompatibilné so špecifickými konštrukčnými profilmi a upínačmi T-drážok.

Hlavným účelom hliníkových LED profilov je chladenie LED pásov a LED dosiek ako pasívny chladič.


 
LED Profile 5, 20x20 Read more
LED profile 8, 40x40 Read more

Profil je hlavnou časťou lineárnej lampy 5. série, ktorá je obľúbená pre rozmery 20 x 20 mm.

Profil 8. série s rozmermy 40 x 40 mm je časťou lineárnej lampy ale aj bodového reflektora.